Organisationskommissionen

Kyrkostyrelsen har på sitt sammanträde 27.5.2021 beslutat att Eckerö församling och Hammarlands församling dras in per den  31.12.2021 och istället bildas en ny svenskspråkig församling fr.o.m. 1.1.2022. Församlingen omfattar Eckerö och Hammarlands kommuners områden. 

Domkapitlet har tillsatt en organinsationskommission på basen av förslag på medlemmar från Eckerö och Hammarlands församlingar. Alla medlemmar har personliga ersättare enligt listan nedan.

Till sammankallare för organisationskommissionen har Domkapitlet utsett kontrakstsprosen Benny Andersson. 

Kommissionen har till uppgift att företräda församlingarna och ombesörja organisationen av den nya församlingens förvaltning. Kommissionen fungerar både som kyrkoråd och kyrkofullmältige till dess att den nya församlingens kyrkofullmäktige sammanträtt och valt ett nytt kyrkoråd.

 

Ledamot Suppleant
Christina Jansson, orförande Eija Lagerberg
Magnus Jansson, vice ordf. Jan-Erik Eriksson
Dan Bergman Tore Jansson
Carita Josefsson Mikaela Welander
Michael von Beetzen Tomas Blomberg
Charles Andersson Brage Eklund
Sari Törnroos Lillemor Idman
Andrea Björnhuvud Rune Fagerström