Högmässa

sö 29.5 kl. 11.00 – 12.30

Eckerö Kyrka St. Lars

.

Helgdag: Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 27:7, Ps. 27:1-3, 7-9, Joh. 16:13 Första läsningen: Jes. 44:1-5 Andra läsningen: Rom. 8:12-17 Evangelium: Joh. 15:26-16:4
Tema: Väntan på den heliga Anden
Liturgisk färg: Vit
Eckerö kyrka S:t Lars
Liturg: Banyanga Jean
Kantor: Juslin Pipsa
Kollekt: För ökad och bättre utbildning, Kyrkans Utlandshjälp sr, (Södra kajen 8, 00130 Helsingfors, referenslista

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar