Högmässa

sö 5.6 kl. 11.00 – 12.30

Hammarlands kyrka Sankta Catharina

.

Helgdag: Pingstdagen
Texter: Psaltarpsalm: Vish. 1:7 eller Ps. 104:30, Ps. 68:5-11 Första läsningen: Hes. 36:24-28 Andra läsningen: Apg. 2:1-13 Evangelium: Joh. 14:23-29
Tema: Den heliga Andens utgjutande
Liturgisk färg: Röd
Hammarlands kyrka S:ta Catharina
Liturg: Widen Maria
Kantor: Frisk Kjell
Kollekt: För bibelöversättningsarbete. Finska Missionssällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10)

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik