Äktenskapets betydelse

En kyrklig vigsel är både en juridisk händelse och en förrättning i vilken man ber om Guds välsignelse. I och med att de som ska vigas ingår äktenskap binder de sig offentligt vid varandra inför Gud.

För att få en kyrklig vigsel behöver brudparet vara skrifskolgångna och medlemmar i kyrkan. Kyrklig vigsel kan också förättas om den parten är medlem i vår kyrka och den andra tillhör något annat kristet trossamfund.

Hindersprövning

Innan ni kan gifta er behöver ni ansöka om hindersprövning. Ansöka om hindersprövning kan ni göra på en länk till elektronisk blankettÖppna länk i ny flik eller på pastorskansliet. Kom ihåg att ni skall kunna bestyrka er identitet. Hindersprövningen kan göras tidigast 4 månader och senast 8 dagar innan vigseln. Hindersprövningen kan också göras vid magistraten.

Vid ansökan om hindersprövning kan ni samtidigt komma överens om ni vill ha lysning i kyrkan. Den är frivillig och sker vanligtvis i församlingens gudstjänst/högmässa söndagen innan vigseln.

När och var håller man vigseln?

Tidpunkten för bröllopet bestämmer de förlovade. Sommarlördagar är det populäraste dagarna för bröllop. Klockslaget kan förutom brudparets önskan också påverkas av andra förrättningar som äger rum samma dag.

Läs mera om bröllop.Öppna länk i ny flik

Nalle med brudkrona.
Du kan låna en brudkrona från församlingen.