Jordfästning

Tid för jordfästning reserveras vid församlingens pastorskansli. Du kan sköta arrangemangen själv eller anlita en begravningsbyrå.

Boka tid för jordfästning

Jordfästning

  • I församlingen hålls jordfästningar mellan tisdag och lördag. Tid för jordfästning i församlingarnas kyrkor reserveras via respektive församling.
  • Jordfästningen förrättas vanligtvis av en präst från den avlidnas församling. Om de anhöriga vill att någon särskild präst ska förrätta jordfästningen är det bäst att ta direkt kontakt med honom/henne. Gå igenom jordfästningsförloppet och eventuella frågor som gäller minnesstunden med prästen.
  • Kom överens om musiken med kantorn.  Församlingens kantor sköter musiken i kyrkan om jordfästningen förrättas av en evangelisk-luthersk präst. Kantorns tjänster är gratis. 
  • Om den avlidna tillhört en evangelisk-luthersk församling uppbärs ingen hyra för församlingshemmet eller kyrkan. Av övriga uppbärs hyra.

Minnestunden

  • Du kan höra dig för med församlingen om utrymmen för minnesstunden.
  • På begravningsplatserna i Hammarland och Eckerö finns det ett församlingshem där minnesstunden kan hållas (Catharinagården i Hammarland och Larentiusgården i Eckerö).
  • Man måste inte hålla en minnesstund och det finns inte några formella regler beträffande innehåll eller program.
  • Om ni väljer att ordna en minnesstund lönar det sig att i förväg komma överens om vem som läser upp kondoleanserna 
  • Minnesstunden kan också innehålla musik eller annat program.‍