Konfirmation

Alla ungdomar som är födda 2007 och medlemmar i församlingen kommer att få brev i början av september med information om skriftskolan, och instruktioner om hur man anmäler sig. Det finns många sätt att gå i skriftskola. Du kan gå enskilt, i grupp tillsammans med andra, på läger under sommaren eller kvällstid under vinterhalvåret (oktober). 

Det är heller inget ovanligt att också odöpta ungdomar deltar i konfirmandundervisningen. Du kan låta döpa dig någon gång under skriftskolåret, när du är säker på att du vill bli konfirmerad. Även vuxna kan få konfirmationsundervisning. Det är aldrig för sent att gå till skriftskolan, och man behöver inte vara säker på att man vill bli konfirmerad för att börja.

Läs mera om konfirmation.Öppna länk i ny flik