Till nyhetslistan

Eckerö-Hammarlands församling söker en administratör i arbetsavtalsförhållande, heltid.

Eckerö-Hammarlands församling söker en

administratör

i arbetsavtalsförhållande, heltid.

Eckerö-Hammarlands församling hade 1831 medlemmar den 31.12.2022. Församlingen har åtta anställda.

 

Arbetsuppgifter

Betjäna församlingsmedlemmar och övriga vid besök eller andra kontakter (telefon, e-post). Handha församlingens externa och delvis interna information. Sköta bokning av kyrkliga förrättningar, kungörelser och delgivningar samt mottagande av anmälningar till tillställningar. Ombesörja vården av kyrkans arkiv. Bistå med förberedelser inför kyrkoråds- och fullmäktigemöten samt skicka ut kallelser till nämnda möten och vid behov kalla ersättare. Kontera leverantörsfakturor och förbereda underlag för den löpande bokföringen. Förbereda underlag gällande löner och arvoden till löneräkningen. Biträda vid uppgörande av budget och bokslut.

Behörighetskrav

Lämplig examen på gymnasienivå.

Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter räknas som en merit.

Lön

Enligt Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal, kravgrupp 502 (2598,45 € / månad). Utöver detta betalas erfarenhetstillägg baserat på arbetserfarenhet. Prövotid tillämpas.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Ansökningshandlingarna ska vara Eckerö-Hammarlands församling tillhanda senast 27 november 2023 kl. 15.

Ansökan med CV skickas till:

Eckerö-Hammarlands församling/ansökan

Prästgårdsgatan 41

22240 Hammarland

eller per epost: eckero-hammarland@evl.fi

Mer information

Mer information om arbetet som administratör får du av t.f. kyrkoherde Eva Williams, 0457 343 3247.

7.11.2023 09.15