Avgifter i Eckerö-Hammarlands församling

Hyror för kyrkor och församlingshem

Hyra för församlingsgården Laurentius 50,00 €. Hyra för Catharinagården 70,00 €. För församlingens medlemmar är minnesstund avgiftsfri. Man kan även hyra församlingshemmen t.ex. för föreningsmöten och kalas.

För församlingens medlemmar är kyrkorna avgiftsfria vid förrättningar. För icke medlem eller frånvarande medlem mer än 5 år vid dop, vigsel och jordfästningar 80,00 € (församlingsverksamhet betalar ingen avgift).

Husmorstjänster ​​​​. Församlingens husmor/församlingsvärd, t.ex. servering, dukning, disk 30,00 €. Söndagstimmar 55,00 €.

Gravskötsel. ​​​​​​(för hela gravplatsen) 3 planteringar, ogräsrensning, vattning, ljuständning vid allhelgona- jul, nyår samt trettondagshelgen. 10 år 1500€, 5 år 820 €, 1 år (1.2 2023 - 31.1 2024, kontakta pastorskansliet  tel 38387 senast 14.4 2023).                                                                                                                                                                                                                                                  

Sommarskötsel.(1.6 2023 - 31.8 2023) vattning och ogräsplockning (egna blommor) 50 €.

Gravgrävning Kista 540,00 €, Urna 70,00 €

Gravplats Inlösning av B-grav, dubbel 50 år ortsbo 400,00 €, icke ortsbo 510,00€. Förlängning B-grav, dubbel 25 år ortsbo 200,00 €, icke ortsbo 255,00 €                     

Inlösning av C-grav enkel 50 år ortsbo 210,00 €, icke ortsbo 315,00 €. Förlängning av C-grav enkel 25 år ,ortsbo 105,00 €, icke ortsbo 160,00 €

Urngrav i minneslunden 60,00 €

Namnplakett koppar, inklusive gravering 200,00 € (Hammarland)                                                                                                                                                                 

Stenplatta till minneslundsgrav ( Hammarland) tillhandahålls av församlingen (priset är exklusive text). 75,00 €