Eckerö-Hammarlands församlings tillgänglighetsutlåtande


Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen https://www.eckero-hammarland.fi och har utarbetats/uppdaterats 03.01.2022.

Eckerö-Hammarlands församling strävar efter att garantera likvärdig digital tillgänglighet för alla. Vi förbättrar kontinuerligt användarupplevelsen och tillämpar lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Utvärderingsmetoder

Eckerö-Hammarlands församling bedömer tillgängligheten för denna webbplats med hjälp av följande metoder:
 

  • En extern expertorganisation har bedömt tjänstens tillgänglighet
      

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsens tillgänglighetsstandard i dagsläget:
Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

 

Webbplatsens icke-tillgängliga innehåll

Användarna kan ännu stöta på vissa problem på webbplatsen. Nedan följer en beskrivning av identifierade tillgänglighetsproblem. Ta kontakt med oss om du noterar problem på sidan som inte finns med i förteckningen.

Innehållet nedan är inte tillgängligt av följande orsaker:

1) Webbplatsen uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven till alla delar.

Bildernas textmotsvarigheter (alt-texter):

För en del av bilderna saknas textmotsvarigheter eller så beskriver textmotsvarigheten inte bildens innehåll tillräckligt bra. Vi korrigerar de texter som saknas så snart som möjligt.
(WCAG 1.1.1)

Text i bilden:

I vissa diagramfigurer/reklamer för evenemang/bilder finns text, men texten erbjuds inte i tillgänglig form. Vi kompletterar textmotsvarigheterna eller sidans innehåll med texter så snart som möjligt.
(WCAG 1.4.5)

Tabeller

På vår webbplats används tabeller där det förekommer brister i markeringen av rubrikraden. Vi korrigerar bristerna så snart som möjligt. (WCAG 1.3.1)

Trasiga länkar:

På vår webbplats kan förekomma trasiga länkar, vi korrigerar dem så snart som möjligt. Meddela oss om du upptäcker en länk som inte fungerar.
(WCAG 2.4.4)

Otydligt namngivna länkar:

På vår webbplats finns en del länkar vars text inte tillräckligt väl beskriver vart länken leder. Vi håller som bäst på och modifierar länkarna så att de blir mer begripliga.
(WCAG 2.4.4)

Rubrikmarkeringar som saknas:

På vår webbplats förekommer brister i rubrikmarkeringen. Vi åtgärdar situationen så snart som möjligt.
(WCAG 1.3.1, 2.4.6)

Färgkontrast 

Kontrasten mellan text och bakgrund/ikoner/visuella presentationer är inte på alla ställen i enlighet med WCAG-standarden. Vi korrigerar bristerna som gäller färgkontrasten så snart som möjligt.
(WCAG 1.4.3, 1.4.11)

Dokument (Pdf, Word, Powerpoint, Excel):

Alla dokument på vår webbplats är för närvarande inte helt tillgängliga, Vi åtgärdar filerna så att de blir tillgängliga så snart som möjligt. Meddela oss om du noterar brister. Du kan fråga efter innehållet i dokumenten via kontaktuppgifterna nedan.
(WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2)

Videor:

Våra videor har för närvarande ingen textning eller syntolkning. Videorna på webbplatsen textas inom två veckor från att de publicerats, med undantag av videor publicerade före 23.9.2020, som inte omfattas av lagstiftningen. 
 (WCAG 1.2.2, 1.2.5)

 

Publikationssystemets tillgänglighetsbrister:

Namngivning av infogat innehåll  

WCAG 1.1.1

Fel i det tekniska genomförandet

WCAG 4.1.2

 

3. Omfattas inte av lagstiftningen

Kartor

På webbplatsen visas en del uppgifter med hjälp av en kartvy. Vägvisande information som presenteras med hjälp av kartor erbjuds i tillgänglig form på webbplatsen i form av text. Kartor som inte är avsedda för navigationsbruk omfattas inte av lagstiftningen. (3 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

 
Upptäckte du tillgänglighetsbrister på vår webbplats? Berätta för oss och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen. Vi tar gärna emot respons på tillgängligheten på denna webbplats.


Ge tillgänglighetsrespons med denna webblankettÖppna länk i ny flik

 

Per e-post till: eckero-hammarland@evl.fi


Telefon: +358 (0) 18 38387 eller +358 (0)18 36029

Postadress: Prästgårdsgatan 41, 22240 HAMMARLAND eller Kyrkgatan 43, 22270 ECKERÖ

För publikationssystemet för webbplatsen och dess tekniska tillgänglighet svarar Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation. Om du vill ge respons om publikationssystemets tillgänglighet till Kyrkans kommunikation, använd blanketten nedan.

Ge tillgänglighetsrespons med denna webblankettÖppna länk i ny flik

Den målsatta tiden för att besvara respons är två veckor.


Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på vår webbplats, kontakta först oss som upprätthåller webbplatsen. Det kan ta upp till 14 dagar att få svar.  Om du inte är nöjd med vårt svar eller om du inte alls får något svar inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra FinlandÖppna länk i ny flik.  Regionförvaltningsverket i Södra Finland anger tydligt på sin webbplats hur man kan lämna in klagomål och hur ärendet behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten:

Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonnummer till växeln: 0295 016 000
 Gör anmälan med webblankettÖppna länk i ny flik


Åtgärder som främjar tillgängligheten

Eckerö-Hammarlands församling  säkerställer tillgängligheten med hjälp av följande åtgärder:

  • Tillgängligheten är en del av vår verksamhetsidé.
  • Tillgängligheten hör till våra interna rutiner.
  • Tillgängligheten är integrerad i vår upphandlingspraxis.
  • Vårt företag har en direktör eller annan person som utsetts att ansvara för tillgängligheten.
  • Vi erbjuder våra anställda kontinuerlig tillgänglighetsutbildning.
  • Vår organisation har klara tillgänglighetsmål och ansvarsnivåer.
  • Vår organisation har fastställda metoder för kvalitetssäkring av tillgängligheten.

Kompatibilitet med webbläsare

Webbsidan har designats att vara kompatibel med följande webbläsare:

Chrome (Windows, Mac), nyaste versionen
Edge ((Windows, Mac), nyaste versionen
Firefox (Windows, Mac), nyaste versionen
Safari (Mac), nyaste versionen

Teknik

Tillgängligheten på denna webbplats beror på funktionen hos följande tekniker:

HTML
WAI-ARIA
CSS
Javascript

 

Denna webbplats har uppdaterats efter att betydande förändringar gjorts.

30.7.2021