Avgifter i Eckerö-Hammarlands församling

Hyror för kyrkor och församlingshem

Hyra för församlingsgården Laurentius 50,00 €. Hyra för Catharinagården 70,00 €. För församlingens medlemmar är minnesstund och dop/kaffe avgiftsfri. Man kan även hyra församlingshemmen t.ex. för föreningsmöten och kalas.

För församlingens medlemmar är kyrkorna avgiftsfria vid förrättningar. För icke medlem eller frånvarande medlem mer än 5 år vid dop, vigsel och jordfästningar 80,00 € (församlingsverksamhet betalar ingen avgift).

Husmorstjänster ​​​​. Församlingens husmor/församlingsvärd, t.ex. servering, dukning, disk 30,00 €. Söndagstimmar 55,00 €.

Gravskötsel. ​​​​​​(för hela gravplatsen) 3 planteringar, ogräsrensning, vattning, ljuständning vid allhelgona- jul, nyår samt trettondagshelgen. 10 år 1500€, 5 år 820 €, 1 år 175 €      (1.2 2023 - 31.1 2024, kontakta pastorskansliet  tel 38387 senast 14.4 2023).                                                                                                                                                                                                                                                  

Sommarskötsel.(1.6 2024 - 31.8 2024) vattning och ogräsplockning (egna blommor) 50 €.

Gravgrävning Kista 540,00 €, Urna 70,00 €

Gravplats Inlösning av B-grav, dubbel 50 år ortsbo 400,00 €, icke ortsbo 510,00€. Förlängning B-grav, dubbel 25 år ortsbo 200,00 €, icke ortsbo 255,00 €                     

Inlösning av C-grav enkel 50 år ortsbo 210,00 €, icke ortsbo 315,00 €. Förlängning av C-grav enkel 25 år ,ortsbo 105,00 €, icke ortsbo 160,00 €

Urngrav i minneslunden 60,00 €

Namnplakett koppar, inklusive gravering 200,00 € (Hammarland)                                                                                                                                                                 

Stenplatta till minneslundsgrav ( Hammarland) tillhandahålls av församlingen (priset är exklusive text). 75,00 €

 

Typ av lokal
Typ av evenemang
Församling
Antal personer
Tillgänglighet
Esteetön tila
Sök med sökord