renfana
Kyrkokör och musikgrupper är verksamheter som passar alla vuxna

Herrlunch sista torsdagen i månaden kl 12.00 i Catharinagården i Hammarland eller Församlingsgården Laurentius i Eckerö. Anmälan senast tisdag samma vecka till pastorskansliet tel 38387.

Sykretsen träffas måndagar jämna veckor kl 12.30 i Catarinagården Hammarland. Välkommen med.