Herrlunchen sista torsdagen i månaden kl 12.00 i Catharinagården (Hammarland). Anmälan senast tisdag samma vecka till pastorskansliet tel 38387. Välkommen med.