Sykretsen träffas måndagar jämna veckor kl 12.30 i Catharinagården (Hammarland) Välkommen med.